An bhfuil plean agat?!

Tuarascáil Deiridh 2018-2019

  • Tuarascáil Deiridh

    Déan cur síos le do thoil ar an gcaoi ina gcomhlíon do scoil critéir Stairiúil, Geografach, Cultúrtha agus Cruthaitheach, agus Institiúideach na Réalta Goirme thíos. Leag béim ar na modhanna oibre teicneolaíochta a úsáid chun an obair thionscadail seo a chur i gcrích.
  • Lá na hEorpa

    Déan cur síos le do thoil ar an gcaoi ina cheiliúradh do scoil Lá na hEorpa agus conas a ghlac pobal níos leithne na scoile páirt san imeacht seo thíos.
  • Cuir san áireamh aon smaointe nó tráchtanna breise a bhí agat faoin Chlár: an nglacfá páirt arís, conas a d’fhéadfaí an Clár a fheabhsú, an ndearna tú aon rud an-difriúil mar chuid de do Chlár?
  • Go raibh maith agat!

Designed By