An bhfuil plean agat?!

Plean Gníomhaíochta 2018-2019

  • Plean Gníomhaíochta

    Déan cur síos le do thoil ar an gcaoi ina gcomhlíonfaidh do scoil critéir Stairiúil, Geografach, Cultúrtha agus Cruthaitheach, agus Institiúideach na Réalta Goirme thíos. Leag béim ar na modhanna oibre teicneolaíochta a úsáidfear chun an obair thionscadail seo a chur i gcrích.
  • Lá na hEorpa

    Déan cur síos le do thoil ar an gcaoi ina gceiliúrfaidh do scoil Lá na hEorpa agus conas a ghlacfaidh pobal níos leithne na scoile páirt san imeacht seo thíos.
  • Go raibh maith agat!

Designed By