Nuachtlitir na Múinteoirí

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

Clár na Réalta Goirme – Nuachtlitir na MúinteoiríMeithimh 2022

Go raibh maith agat as do rannpháirtíocht i mbliana!

Ba bhreá linn ár míle buíochas a ghabháil leis na scoileanna, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na daltaí a ghlac páirt i gClár na Réalta Goirme 2021-2022! Tá áthas orainn gur ghlac sibh páirt i mbliana! Táimid thar a bheith buíoch as cé chomh maith agus a ghlac sibh go léir páirt sa Chlár. Mar is gnáth, bhí caighdeán oibre na ndaltaí an-ard – chuaigh tuiscint agus rannphairtíocht na ndaltaí go mór i bhfeidhm orainn.

Tá súil againn gur bhain sibh go léir taitneamh as bhur gceiliúradh de Sheachtain na hEorpa an mhí seo caite. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na scoileanna a chuir fáilte roimh chuairteanna ó Airí agus ó Ambasadóirí an AE chun comóradh caoga bliain de vóta na hÉireann le dul isteach sa CEE a cheiliúradh.

Comhghairdeachas le gach scoil a chríochnaigh an clár trí na Trátha na gCeist agus trí Thuarascálacha Deiridh a chur isteach. Chuireamar teastais amach sa phost chuig gach scoil a chríochnaigh an clár. Mura bhfuil do theastas faighte agat faoi dheireadh na seachtaine, cuir in iúl le do thoil d’fhoireann Clár na Réalta Goirme é ag bluestar@europeanmovement.ie

Tá súil againn go mbeidh sos álainn samhraidh agaibh uile, agus táimid ag tnúth go mór le sibh a bheith linn arís an bhliain seo chugainn! Beimid ar ais i dteagmháil libh i mí Lúnasa.

Taispeánann Tuarascálacha Deiridh an obair a rinne do rang mar chuid den cheithre chuid den Chlár: Stair, Tíreolaíocht, Cultúr agus Cruthaitheacht, agus Institiúidí. Tá rannóg breise le haghaidh breis aiseolais inár féidir leat moltaí a chur, má tá a leithéid agat i dtaobh an Chláir de.  Is féidir grianghrafanna nó ábhar ar bith a chur isteach agus gheobhaidh tú an Tuarascáil anseo (Pasfhocal: BlueStar3*). Is féidir leagan word a chur chugainn ansin chuig bluestar@europeanmovement.iethebluestarprogramme@gmail.com faoin sprioc, 5pm, 18 Bealtaine 2022.

Suirbhé Aiseolais

Bheimis an-bhuíoch dá bhféadfá dhá nóiméad a thógáil chun ár bhfoirm aiseolais a líonadh amach. Cuideoidh sé seo linn a chinntiú go mbeidh an Clár chomh hoiriúnach agus chomh soláimhsithe agus is féidir do mhúinteoirí sna blianta amach anseo.

Iarraimid ach go háirithe aiseolas a thabhairt ar na modhanna chun an clár a chríochnú – na ceithre Thráth na gCeisteanna agus an Tuarascáil Deiridh.

Is féidir leat an fhoirm aiseolais a fháil anseo.

Go raibh maith agat roimh ré as do chuid ama a ghlacadh chun d’aiseolas a roinn linn!

Go raibh maith agat arís

Ba mhaith le Foireann Chlár na Réalta Goirme deireadh a chur leis an nuachtlitir seo trí buíochas a ghabháil libh go léir arís as ucht bhur rannpháirtíochta sa Chlár i mbliana. Ní bheadh ​​an Clár ann gan sibhse, na múinteoirí. Go raibh maith agaibh as do chuid oibre crua ar fad!

Tá súil againn go mbeidh samhradh breá suaimhneach agaibh go léir agus táimid ag tnúth le bheith i dteagmháil libh arís nuair a thosaíonn an chéad bhliain acadúil eile.

Designed By