Nuachtlitir na Múinteoirí

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

Clár na Réalta Goirme – Nuachtlitir na MúinteoiríMí Meithimh 2023

Ba bhreá linn ár míle buíochas a ghabháil leis na scoileanna, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na daltaí a ghlac páirt i gClár na Réalta Goirme 2022-2023! Tá áthas orainn gur ghlac sibh páirt i mbliana! Táimid thar a bheith buíoch as cé chomh maith agus a ghlac sibh go léir páirt sa Chlár. Mar is gnáth, bhí caighdeán oibre na ndaltaí an-ard – chuaigh tuiscint agus rannphairtíocht na ndaltaí go mór i bhfeidhm orainn.

Tá súil againn gur bhain sibh go léir taitneamh as bhur gceiliúradh de Sheachtain na hEorpa an mhí seo caite. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na scoileanna a chuir fáilte roimh chuairteanna ó Airí agus ó Ambasadóirí an AE chun comóradh caoga bliain de vóta na hÉireann le dul isteach sa CEE a cheiliúradh.

Comhghairdeachas le gach scoil a chríochnaigh an clár trí na Trátha na gCeist agus trí Thuarascálacha Deiridh a chur isteach. Chuireamar teastais amach sa phost chuig gach scoil a chríochnaigh an clár.


Tá súil againn go mbeidh sos álainn samhraidh agaibh uile, agus táimid ag tnúth go mór le sibh a bheith linn arís an bhliain seo chugainn! Beimid ar ais i dteagmháil libh i mí Lúnasa.

Ba mhaith le Foireann Chlár na Réalta Goirme deireadh a chur leis an nuachtlitir seo trí buíochas a ghabháil libh go léir arís as ucht bhur rannpháirtíochta sa Chlár i mbliana. Ní bheadh an Clár ann gan sibhse, na múinteoirí. Go raibh maith agaibh as do chuid oibre crua ar fad!


Tá súil againn go mbeidh samhradh breá suaimhneach agaibh go léir agus táimid ag tnúth le bheith i dteagmháil libh arís nuair a thosaíonn an chéad bhliain acadúil eile.

 

Designed By