Nuachtlitir na Múinteoirí

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

Clár na Réalta Goirme – Nuachtlitir na MúinteoiríMí Deireadh 2022

Fáilte róimh chug an nuachtlitir Chlár Réalta Goirme! I measc ár gcuid nuachta an mhí seo tá eolas faoin gCeardlann Traenála do Mhúinteoirí. Tá eolas tábhachtach ann freisin maidir le hachmhainní teagaisc chun cuidiú libh bhur gcuid oibre mar chuid den Chlár a thosú! Chomh maith le sin, tá eolas faoi ár comortas nua, MYEU50! Mar is gnáth, táimid i gcónaí ar fáil trí rphost chun do chuid ceisteanna a fhreagairt, ná bíodh moill ort teacht i dteagmháil linn, agus tá gach eolas faoin gClár le fáil trí Ghaeilge ag https://www.bluestarprogramme.ie/clar-na-realta 

 

Ceardlann Traenála do Mhúinteoirí 

Tá an Ceardlann Traenála do Mhúinteoirí reachtáil againn ar líne Dé Deardaoin 10 Samhain 2022. Chun clárú don cheardlann seo, seol rphost chuig mailto:bluestar@europeanmovement.ie le d’ainm, do sheoladh rphoist agus ainm do scoile.

Achmhainní Teagais

Molaimid breathnú ar Chúinne na Réalta Goirme ar ár suíomh gréasáin, www.bluestarprogramme.ie áit a bhfuil go leor acmhainní múinteoireachta le fáil – bileoga oibre, naisc chuig achmhainní maithe agus go leor eile. Is féidir níos mó acmhainní trí Ghaeilge a fháil ar ‘Cúinne Foghlama’ an AE freisin ag https://europa.eu/learning-corner/

 

 

MyEU50
Is cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil deis ag scoileanna an Chlár Réalta Goirme páirt a ghlacadh i gcomórtas aonuaire MYEU50! Tá European Movement Ireland, i gcomhpháirtíocht le rialtas na hÉireann, ag cur comórtas aonuaire le chéile chun 50 bliain mar bhaill den AE a cheiliúradh. Le duais de 2000 euro don buaiteoir, réimse duiseanna eile agus an deis chun do chuid oibre a thaispeáint ar stáitse náisiúnta.

Ba mhaith linn go mbeadh an chruthaitheacht i gcroílár an tionscadal agus is é is aidhm ná chun tíortha éagsúla an Aontais Eorpaigh a fhiosrú. Is féidir leis na dáltaí an chomórtas a chlarú mar rang iomlán nó is féidir le cúpla grúpaí ó rang iarratas ar leith a chur isteach.

Ba cheart do gach iarratas ballstát den Aontas Eorpach a roghnú agus, ina dhiadh sin, inis dúinn faoin stát sa bhealach is cruthaitheacht, mar shampla, trí phóstaer, amhrán nó dán, damhsa, gearrscéal nó greannán fiú. Roinn trí go chúig fíorcaí/phíosaí eolais linn a fhoghlaimíodar faoina dtíortha. Is féidir leat na hiarratas a chur isteach mar dhoiciméad nó mar fhíseán. Tuilleadh Eolas anseo.

Foirm Aighneachta anseo

Designed By