Nuachtlitir na Múinteoirí

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

Clár na Réalta Goirme – Nuachtlitir na Múinteoirí – Mí Meitheamh

 

The Teachers Newsletter Image

Ba bhreá linn ár míle buíochas a ghabháil leis na scoileanna, na múinteoirí, na tuismitheoirí agus na daltaí a ghlac páirt i gClár na Réalta Goirme 2023-2024! Tá áthas orainn gur ghlac sibh páirt i mbliana! Bhí caighdeán oibre na ndaltaí thar barr– chuaigh tuiscint agus rannpháirtíocht na ndaltaí go mór i bhfeidhm orainn.

Mar is gnách, táimid i gcónaí ar fáil trí ríomhphoist ag bluestar@europeanmovement.ie, má tá aon cheist agaibh faoin gclár!

Comhgairdeas mór daoibh go léir as ucht críoch a chur le Clár na Réalta Goirme!

Le linn na scoilbhliana, tá obair den scoth curtha isteach ag gach scoil sa chlár agus tá áthas orainn ráth na hoibre sin a aithint! Beimid ag seoladh amach na teastais gnóthachtála do gach scoil a chríochnaigh Clár na Réalta Goirme go luath!

Bígí cinnte bhur bpictiúir a roinnt linn agus do scoil ag déanamh ceiliúradh ar theacht na teastas más mian libh ag bluestar@europeanmovement.ie.

Beidh na hacmhainní digiteacha fós ar fáil sa Blue Star Corner go dtí deireadh na bliana acadúla.

Gradam d’Éacht Cúig Bliana

Gach bliain ó thús Clár na Réalta Goirme i 2011-2012, bíonn iontas an domhain orainn as ard caighdeán na hoibre atá curtha isteach ag na múinteoirí agus na daltaí sa chlár. Mar gheall ar seo, gach bliain bronnaimid ‘Gradam d’Éacht Cúig Bliana’, ionas gur féidir linn aithentas speisialta a thabairt do na scoileanna a chríochnaíonn an Clár na Réalta Goirme cúig huaire. I mbliana, is mór an ónóir é gur féidir linn an gradam seo a bhronnadh ar trí scoil :

  • St. Cronan’s National School, Co. an Chlár
  • St. Christopher’s Pirmary School, Co. Baile Átha Cliath
  • St. Oliver’s NS, Killarney, Co. Chiarraí

Roinnigí bhur n-obair linn!

Anseo ag Clár na Réalta Goirme, bainimid as sult as a bheith ag breathú ar bhur bpictiúir nó obair samplach ar na meáin sóisialta nó nuair a roinntear linn trí roimhphoist iad. Muna bhfuil sé déanta agaibh go fóill, tá fós an t-am ann agus ba bhreá linn bhur n-obair iontach a fheiceáil roimh deireadh na bliana!

Beimid ag roinnt meascán don obair seo ar ár leathanach X agus ar an suíomh gréasáin. Bígí cinnte go bhfuil an foirm toilithe na meáin seolta ar ais dúinn roimh ré. Is féidir libh an fhoirm a íoslodáil anseo. Má tá níos mó eolas á lorg agaibh, molaimid do gach múinteoir dul i dteagmháil linn tríd ár leathanach X ag @BlueStarProg. Le linn Mí Bealtaine, bhaineamar an-taitneamh as na pictiúir roinn scoileanna linn ar Twitter/X!

Go raibh maith agaibh arís! 

Ba mhaith le Foireann Chlár na Réalta Goirme deireadh a chur leis an nuachtlitir seo trí buíochas a ghabháil libh go léir arís as ucht bhur rannpháirtíochta sa Chlár i mbliana. Ní bheadh ​​an Clár ann gan sibhse, na múinteoirí. Go raibh maith agaibh as do chuid oibre crua ar fad!

Clár na Réalta Goirme 2024-2025

Tá ceist againn duit… An bhfuil suim agat páirt a ghlacadh sa Chlár na Réalta Goirme 2024-2025? Beidh clárúcháin don chéad bhliain eile ag tosnú ag deireadh mí Lúnasa.

Go dtí sin, coimeádaigí súil ar leathanach X @BlueStarProg agus bhur ríomhphoist do bhreis eolais.

Tá súil againn go mbeidh sos álainn samhraidh agaibh uile, agus táimid ag tnúth go mór le sibh a bheith linn arís an bhliain seo chugainn!

Designed By