NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

Clár na Réalta Goirme – An Nuachtlitir Deireanach 2019/2020

Mhúinteoirí ar Chlár na Réalta Goirme, 

 Nuachtlitir deiridh an Chlár sroichte againn! 

1. UasdátúTuarascálacha Clár na Réalta Goirme   

Ar dtús báire ba mhaith linn sibh a uasdátú maidir leis na tuarascálacha deiridh. 

Ba bhreá linn buíochas a ghabháil libhse a chuir tuarascálacha deiridh chugainn go dtí seo I mbliana. 

D’aon scoil a chuir tuarascáil chugainn roimh sprioc an 5 Meithimh, tá measúnú déanta ar do thuarascáil anois agus d’éirigh libh an Clár a chur i gcrích, ba cheart go mbeadh rphost faighte agat faoin am seo le bhur dTeastais Gaisce Dhigiteacha.  

Cuirfear cóipeanna fisiciúla de na Teastais agus de Bhratacha na Réalta Goirme chugaibh a luaithe agus is féidir – mí Mheán / Dheireadh Fómhair is dóigh linn ag an bpointe seo. 

 go leor scoileanna a roghnaigh chun an Clár a chríochnú  na Samhna. Is é an 13 Samhain 2020 an sprioc a bheidh agaibh féin agus gheobhaidh sibh bhur dteastais do Chlár 2019/2020 mí na Nollag. Beidh muid i dteagmháil libh sna míonna amach romhainn faoin gClár a aththosú mí Mheán Fómhair. 

Muna raibh  i dteagmháil linn go fóill le huasdátú a thabhairt dúinn faoi do scoil féinba mhór againn  ndéanfá é seo nuair is féidir libh seans ann gur mhaith leat an Clár a chur ar athló ach nach raibh  i deagtmháil linn leis seo a dheimhniú go fóill – ba mhór againn  bhféadfá é seo a dhéanamh go luath – seol rphost chugainn ag bluestar@europeanmovement.ie  

Ba bhreá linn gach deis agus is féidir linn a thabhairt daoibh a thabhairt toisc na cuinsí eisceachttúla agus na dúshláin mhóra a bhí roimh scoileanna i mbliana  ceist ar bith agat faoi na roghanna atá ann do do scoil féin,  bíodh moill ort teacht I dteagmháil linn. 

 

2. Go raibh míle maith agaibh! 

Ba bhreá linn ár míle buíochas a ghabháil leis na scoileannana múinteoirína tuismitheoirí agus na daltaí a ghlac páirt i gClár na Réalta Goirme i rith na bliana 

 muid an sásta gurbh fhéidir libh páirt a ghlacadh i mbliana agus in ainneoin na ndúshlán breise is mór againn gur ghlac sibh páirt agus gur thit sibh isteach leis na dúshláin bhí romhaibhBhí caighdeán obair na ndaltaí anard i mbliana, go háirithe agus na daltaí ag obair ón mbaile – chuaigh tuiscint agus rannphairtíocht na ndaltaí go mór bhfeidhm orainn. 

 súil againn gur bhain sibh ar fad sult as an gClár agus go nglacfaidh sibh páirt ann arís sa bhliain 2020-2021!

Beidh muid i dteagmháil libh ag tús na scoilbhliana seo chugainn ach  bíodh drogall ort teacht I dteagmháil linn   ceist ar bith agat idir an  linn! 

Ag guí gach ráth oraibh ar fad san am amach romhainn! 

Le gach dea-mhéin, ag guí samhradh sona oraibh ar fad! 

Foireann Clár na Réalta Goirme. 

 

Designed By