NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

 

DEIREADH FÓMHAIR 2019 NUACHTLITIR NA MÚINTEOIRÍ

👉 Thank You For Your Registration – Míle buíochas as clárú linn

👉 Resource Packs – Pacáistí Acmhainne

👉 Blue Star Programme Final Report 2019-2020 – Tuarascáil Deireanach Clár na Réalta Goirme 2019-2020

👉 The Blue Star Corner – Cúinne na Réalta Goirme

👉 VIP Visits – Cuairteanna VIP

 

MÍLE BUÍOCHAS AS CLÁRÚ LINN!

Táimid ar bís sibh a bheith páirteach sa Chlár agus táimid ag súil leis an mbliain os ár gcomhair amach! Táimid fíorshásta go bhfuil gach contae páirteach arís i mbliana agus go bhfuil líon mór scoileanna páirteach ann arís freisin.

Mar a luaíomar inár ríomhphoist chugaibh díreach, seo daoibh an Foirm Toilithe na Meán de chuid an Chláir – is féidir libh é a líonadh amach anseo agus a chur ar ais chugam más mian libh. I rith na bliana, is maith linn obair an chláir a thaispeáint agus a roinnt ar ár suíomh, sa nuachtlitir agus ar na meáin shóisialta, mar sin má líonann tú amach an fhoirm seo, beimid in ann é seo a dhéanamh le hobair do scoile féin.

Ag trácht ar na meáin shóisialta..is breá linn i gcónaí nascadh le scoileanna ar Twitter- lean muid ag @BlueStarProg agus leanfaimid sibh féin freisin!

 

PACÁISTÍ ACMHAINNE

Chaitheamar cúpla seachtain anois ag réitiú an phacáiste achmainne do gach scoil agus ba cheart go mbeadh siad libh go luath munar shroich siad do scoil cheana féin! Laistigh den phacáiste, gheobhaidh sibh ábhair do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon, agus go leor ábhar Gaeilge san áireamh. Laistigh ann, tá DVDanna faoi Éirinn agus an AE, leabhair oibre, cairteanna balla, treoirleabhair taistil don Eoraip agus an rud a thaitníonn le gach duine – leabhair pas an AE!

Faoin am a fhaigheann tú an nuachtlitir seo, tá súil againn go mbeidh pacáiste faighte ag gach scoil. Muna bhfuair tú pacáiste do scoile go fóill, nó má tá aon fhadhb leis na pacáistí, déan teagmháil linn ag bluestar@europeanmovement.ie nó ar 01 662 5815.

 

TUARASCÁIL DEIREANACH CLÁR NA RÉALTA GOIRME     

Cá dtosaímid?..Is gá do scoileanna a ghlacann páirt i gClár na Réalta Goirme Tuarascáil Clár na Réalta Goirme 2019-2020 a chur isteach chuig Gluaiseacht na hEorpa in Éirinn, chun sampla a thabhairt dúinn, mar chomhordaitheoir náisiúnta an chláir, de na tionscnaimh agus na himeachtaí ar thug sibh futhu.

Chun an Clár a chríochnú, is gá do gach scoil a ghlacann páirt ann ceithre ghné den Chlár a dhéanamh (stair, tír eolas, cultúr agus cruthaitheacht, agus institiúidí) agus imeacht a bheith acu do Lá na hEorpa (a bhíonn ar siúl gach bliain ar an 9 Baeltaine, ach is Satharn a bheidh i gceist ar an 9 Bealtaine 2020 mar sin beidh Seachtain na hEorpa ar siúl 4-8 Bealtaine 2020 do na scoileanna ag glacadh páirte sa Chlár. Más maith leat an lá/seachtain a cheiliúradh am eile sa bhliain ní bheidh aon fhadhb leis sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gceithre ghné den chlár féach anseo.

Is é an sprioc do na tuarascálacha uile a bheith curtha isteach ná Dé hAoine 15 Bealtaine 2020. Caithfear cloí leis an data seo ionas gur féidir linn Teastais Gaisce a chur amach chuig scoileanna a chríochnaíonn an Clár in am roimh dheireadh an téarma mí Mheithimh.

I rith na bliana tá míle failte romhaibh muid a choinneáil ar an eolas faoi bhur gcuid oibre leanúnaí trí muid a thuíteáil ar na meáin shóisialta, grianghraif agus físeáin a chur chugainn ar rphost agus beimid breá sásta iad a roinnt sa nuachtlitir agus ar Twitter – coinnígí i dteagmháil linn!

Is é sprioc an Chláir ná chun deis a thabhairt do rannpháirtithe (daltaí, múinteoirí agus an comhphobal araon) foghlaim faoin AE – cad atá i gceist leis agus conas mar a noibríonn sé. Tugann sé dúshlán do dhaltaí agus do mhúinteoirí a bheith cruthaitheach faoin mbealach a fhoghlaimíonn siad faoin Eoraip agus a gcultúir araon freisin.

Is féidir leat gac foirm agus achmhainn a fháil ar ár suíomh, leis an bpasfhocal:

BlueStar1*

⬇️ ACHMHAINNÍ AGUS FOIRMEACHA

 

CÚINNE NA RÉALTA GOIRME

Tá Cúinne na Réalta Goirme beo ar ár suíomh anois! Is suíomh é seo do mhúinteoirí rannpháirteacha amháin, a bhfuil pasfhocal de dhíth le breathnú air, suíomh amháin do naisc úsáideacha, foirmeacha agus achmhainní le cuidiú libh i rith na bliana le bhur gcuid oibre don chlár!

Molaimid go mór breathnú ar an gCúinne Foghlama trí Chúinne na Réalta Goirme! Múineann an suíomh seo, de chuid an AE tú féin agus do rang faoin Eoraip. Foghlaimeoidh do rang trí chluichí a imirt, breathnú ar chartúin agus fhíseáin, tráth na gceist a dhéanamh agus mar sin. Cuideoidh Oli, Ana agus a gcairde libh leis!

PASFHOCAL CÚINNE NA RÉALTA GOIRME : BlueStar1*

⬇️ CÚINNE NA RÉALTA GOIRME

 

CUAIRTEANNA VIP

Is seantradisiún de chuid Clár na Réalta Goirme iad na cuairteanna VIP, ina dtugann Feisirí Pharlaimint na hEorpa, ambasadóirí, Teachtaí Dála, comhairleoirí, iriseoirí, ollaimh (agus níos mó!) cuairteanna ar scoileanna le bualadh leis na daltaí agus le labhairt leo faoina gcuid oibre i leith na hEorpa de.

Tá deis iontach sna cuairteanna seo obair na ndaltaí a thaispeáint agus do na daltaí le foghlaim faoin AE ar bhealach praiticiúil agus pearsanta.

Scríobh chuig d’Fheisire áitiúil nó tabhair cuireadh do dhuine d’Ambasadóirí an AE cuairt a thabhairt ar do scoil! Is breá leo a bheith páirteach sa Chlár agus le foghlaim faoi na slite ina bhfuil daltaí timpeall na tíre ag foghlaim faoi obair an AE – ná bíodh moill oraibh dul i dteagmháil leo!

Nuair atá cuairt socraithe, bheimis an-bhuíoch díbh ár bhFoirm Cuairt Scoile a líonadh amach agus grianghraif a chur chugainn ionas gur féidir linn iad a roinnt.

Má tá aon chomhairle nó tacaíocht ag teastáil uaibh chun é seo a dhéanamh déan teagmháil linn ag bluestar@europeanmovement.ie nó ar 01 662 5815.

Má tá aon eolas breise ag teastáil uait faoi na hábhair thuas nó faoi aon ghné den Chlár, dean teagmháil linn agus beimid breá sásta comhairle a thabhairt. Go dtí sin, ádh mór oraibh le bhur gcuid oibre agus beimid ag súil le cloisteáil uaibh go luath!

Le gach dea-ghuí,

Foireann Clár na Réalta Goirme

 

 

Designed By